KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem danych osobowych naszych gości jest P-BRUK Mirosław Panek z siedzibą w Lęborku.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe naszych gości przetwarzane będą:
  1. w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług,
  2. na potrzeby dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń w związku ze szkodą wyrządzoną przez gości w obiekcie,
  3. na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami gości wobec nas,
  4. celem udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych.
 4. Administrator może przekazywać dane osobowe gości firmie księgowej świadczącej usługi obsługi księgowej oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 5. Dane naszych gości nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych.
 7. Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Nasi goście mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie administratora.
 10. Każdy gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail (w przypadku rezerwacji internetowych), numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka (w przypadku pobytu w naszym obiekcie z dzieckiem) jest wymogiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług.